Αιματολόγος

Με τι ασχολείται ένας αιματολόγος και που μπορεί να βοηθήσει έναν ασθενή;

Ένας αιματολόγος είναι ουσιαστικά ένας κλινικο-εργαστηριακός ιατρός. Όπως κάθε παθολόγος έτσι και ο αιματολόγος αρχικά αξιολογεί τον ασθενή κλινικά και στη συνέχεια διερευνά τα συμπτώματα και τα αντικειμενικά ευρήματα φυσικά με εξετάσει μέσω του αίματος.  Η ιδιαιτερότητα ενός αιματολόγου είναι ότι μπορεί χωρίς τη παρουσία του ασθενή έχοντας απλά δείγμα του αίματος του να διερευνήσει και να κάνει διαφορική διάγνωση έτσι ώστε στο τέλος να βρει και να δώσει απαντήσεις σε σύνθετα προβλήματα. Αυτό φυσικά γίνεται επειδή το αίμα μας καθρεφτίζει την υγεία μας. Ένας αιματολόγος μπορεί να διερευνήσει να διαγιγνώσκει και να θεραπεύσει ασθενείς με διαφορετικά αιματολογικά προβλήματα είτε καλοήθη είτε κακοήθη αναλόγως τη περίπτωση.

Αιματολόγος
Αιματολόγος

Αξίζει να αναφερθεί πως πολύ σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και το ιστορικό της νόσου και αποτελεί το βασικό μέρος κάθε κλινικής εξέτασης. Περιλαμβάνονται όλες οι χειρουργικές επεμβάσεις ή τα νοσήματα που έχει υποβληθεί ο ίδιος ο ασθενής και κατά συνέπεια τα χρόνια νοσήματα ή ασθένειες που σχετίζονται με μέλη της οικογένειας πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένειας.

Your health is always our priority. Check our services for more information

Useful Links

Subscribe Now

Don’t miss our future updates! Get Subscribed Today!

Translate »