Αναισθησιολόγος

Που εξειδικεύεται ένας αναισθησιολόγος και ποιο είναι το αντικείμενο με το οποίο ασχολείται;

Ο αναισθησιολόγος είναι απαραίτητος για την περιεγχειρητική φροντίδα όλων των ασθενών που επρόκειτο να υποβληθούν σε οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση και αναισθησία. Η ιατρική ειδικότητα της αναισθησιολόγιας απαιτεί συνολικά πέντε χρόνια ειδίκευσης και περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στην αναισθησιολογία και στις άμεσα σχετιζόμενες ειδικότητες όπως η καρδιολογία, η πνευμονολογία, η εντατική θεραπεία, η επείγουσα ιατρική, η αντιμετώπιση του πόνου κ.α.

Αναισθησιολόγος
Αναισθησιολόγος

Ο αναισθησιολόγος και η ειδικότητα του είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι για τη λειτουργία των νοσοκομείων. Επιπλέον ο αναισθησιολόγος είναι υπεύθυνος ως προς την εκτίμηση της γενικής κατάστασης του ασθενούς που πραγματοποιείται πριν τη χειρουργική επέμβαση. Κατά τη διάρκεια του χειρουργείου ο αναισθησιολόγος παραμένει κοντά στον ασθενή και παρακολουθεί τις ζωτικές λειτουργίες του.

Your health is always our priority. Check our services for more information

Useful Links

Subscribe Now

Don’t miss our future updates! Get Subscribed Today!

Translate »