Γενικός Γιατρός

Ο γενικός γιατρός είναι εκείνος στον οποίο θα πρέπει να απευθυνθείτε πρώτα για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας αντιμετωπίζεται εσείς ή οικογένεια σας. Ο γενικός γιατρός είναι ο επιστήμονας ο οποίος μέσω της εκπαίδευσής του έχει αποκτήσεις γνώσεις και δεξιότητες που μπορούν να ανταποκριθούν σε συνεχή και ολοκληρωμένη ιατρική περίθαλψη ή για όποια οξεία ή χρόνια ασθένεια.

Γενικός Γιατρός
Γενικός Γιατρός

Πέρα από τη διάγνωση, ο γενικός γιατρός μπορεί να σας κάνει ενημέρωση σχετικά με τις τακτικές προληπτικές εξετάσεις που θα πρέπει να υποβάλλεστε ανάλογα με την ηλικία το φύλο και φυσικά το ατομικό ή οικογενειακό ιστορικό σας. Ο γενικός γιατρός λοιπόν, είναι ουσιαστικά μια συνεχόμενη σχέση ιατρού και ασθενούς που στοχεύει στην ολοκληρωμένη ιατρική φροντίδα. Η ειδικότητα τέλος του γενικού γιατρού δεν εστιάζει απλά σε ένα σύστημα οργάνων αλλά κατέχει τη εκπαίδευση ώστε να προσεγγίζει ολιστικά τον ασθενή και να αξιολογεί τον οργανισμό σαν ένα ενιαίο σύνολο λειτουργειών. Με λίγα λόγια ο γενικός γιατρός είναι ο δικός σας γιατρός!

Your health is always our priority. Check our services for more information

Useful Links

Subscribe Now

Don’t miss our future updates! Get Subscribed Today!

Translate »