Γναθοχειρουργός

Ο γναθοχειρουργός είναι μια ξεχωριστή ιατρική ειδικότητα από αυτή της οδοντιατρικής και σχετίζεται ουσιαστικά με παθήσεις του προσώπου, της γνάθου και του λαιμού (τράχηλος). Ο γναθοχειρουργός λοιπόν ασχολείται κυρίως με προβλήματα που σχετίζονται με την άρθρωση των γνάθων, την αντιμετώπιση αστικών ελλειμάτων της γνάθο, τη χειρουργική εκτομή καλοηθών και νεοπλασματικών όγκων του προσώπου, του στόματος, των σιελογόνων αδένων και άλλων.

Γναθοχειρουργός
Γναθοχειρουργός

Επιπλέον ένας γναθοχειρουργός μπορεί να αντιμετωπίσει προβλήματα των οδόντων όταν το πρόβλημα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με την βοήθεια ενός οδοντιάτρου. Τέλος ο γναθοχειρουργός μπορεί να ανταποκριθεί στην αποκατάσταση μεμονωμένων ή εκτεταμένων καταγμάτων στη γνάθο ή στα δόντια ή στο στόμα ή στο πρόσωπο έπειτα από τραυματισμό με στόχο να αποφευχθούν τυχόν επιπλοκές. Αν υπάρχει κάποιος ιατρός που να γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα την ανατομία του προσώπου αυτός είναι ο γναθοχειρουργός.

Your health is always our priority. Check our services for more information

Useful Links

Subscribe Now

Don’t miss our future updates! Get Subscribed Today!

Translate »