Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος

Ο δερματολόγος-αφροδισιολόγος είναι ο γιατρός που αντικείμενο του είναι η ενασχόληση με παθήσεις και βλάβες του δέρματος, των βλεννογόνων, των τριχών και των νυχιών καθώς επίσης και ειδικός ως προς τη διάγνωση και τη θεραπεία των αφροδίσιων νοσημάτων από όπου προκύπτει και η δεύτερη ειδικότητά του αυτή του αφροδισιολόγου. Ο δερματολόγος-αφροδισιολόγος μπορεί να αντιμετωπίσει σχετικά με την ειδικότητα του, κάθε ασθένεια ή νόσημα σε όλες τις ηλικίες.

Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος
Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος

Πως γίνεται η διάγνωση μιας πάθησης από έναν δερματολόγο-αφροδισιολόγο;

Ο δερματολόγος-αφροδισιολόγος μπορεί να διαγνώσει μια πάθηση μόνο με τη κλινική εξέταση ή την δερματοσκόπηση και το ιστορικό. Μπορεί να χορηγήσει κρέμες, αλοιφές, και δερματικά διαλύματα. Επιπλέον μπορεί να προτείνει συστηματικές θεραπείες, τη διενέργεια ειδικών και στενευμένων θεραπειών για δερματικές βλάβες και μεταξύ άλλων τη δερματοχειρουργική. Τέλος ένας δερματολόγος μπορεί να επέμβει και στο αισθητικό κομμάτι σχετικά με χημικά peelings, καθαρισμό προσώπου κ.α. 

Your health is always our priority. Check our services for more information

Useful Links

Subscribe Now

Don’t miss our future updates! Get Subscribed Today!

Translate »