Ειδικός Παιδαγωγός

Ειδικός παιδαγωγός είναι εκείνος που ασχολείται με άτομα που παρουσιάζουν ειδικές ανάγκες με απώτερο στόχο την ακαδημαϊκή και μετέπειτα επαγγελματική τους κατάρτιση και φυσικά την συνεισφορά του στο κοινωνικό σύνολο.

Τι κάνει ένας ειδικός παιδαγωγός;

Ένας ειδικός παιδαγωγός ουσιαστικά αναλαμβάνει περιπτώσεις οι οποίες πρώτα έχει γίνει διάγνωση του παιδιού από κάποιο δημόσιο διαγνωστικό φορέα για κάποια σχολική πρόκληση ή δυσκολία. Για κάθε περίπτωση ξεχωριστά ανάλογα πάντα και με τα στοιχεία της διάγνωσης, σχεδιάζεται ένα μοναδικό και εξατομικευμένο πρόγραμμα για το παιδί το οποίοι περιλαμβάνει ειδικούς και γενικούς στόχους για τη θεραπεία του. Σύμφωνα λοιπόν με τις ειδικές δυσκολίες που μπορεί να έχει ένα παιδί, επικεντρώνεται η θεραπεία είτε στην ανάγνωση είτε στη γραφή είτε και στα δύο. Επιπλέον οι στόχοι μπορεί να αφορούν και άλλους κλάδους όπως τα μαθηματικά ή η ενίσχυση της μνήμης ή η βελτίωση της συγκέντρωσης της προσοχής  ή η κατανόηση ή η λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία και τέλος η αυτοεξυπηρέτηση.

Παιδοψυχολόγος
Ειδικός Παιδαγωγός

Μεγαλύτερη προσοχή, ένας ειδικός παιδαγωγός, δίνει στην επικοινωνιακή και κοινωνική συνδιαλλαγή του παιδιού φυσικά με το οικείο του περιβάλλον όπως το σχολείο και η οικογένεια.

Ένας ειδικός παιδαγωγός μπορεί να χρησιμοποιήσει ως εκπαιδευτικό υλικό τα παρακάτω:

  • Τα παιχνίδια ρόλων
  • Τις εκπαιδευτικές κάρτες
  • Ένα ειδικό παιδαγωγικό υλικό
  • Σημαντικές και απαραίτητες τεχνικές συγκέντρωσης και κατανόησης
  • Εικαστικό και πολυαισθητηριακό υλικό

 

Your health is always our priority. Check our services for more information

Useful Links

Subscribe Now

Don’t miss our future updates! Get Subscribed Today!

Translate »