Εργοθεραπευτής

Εργοθεραπευτής είναι ο επαγγελματίας υγεία που ειδικεύεται και ασκεί την επιστήμη της Εργοθεραπείας. Ο εργοθεραπευτής έχει ως ρόλο να συνεργάζεται με ένα άτομο έτσι ώστε να μπορεί να το βοηθήσει να έχει ένα ολοκληρωμένο και φυσικά ικανοποιητικό και βιωτικό επίπεδο μέσα από μια σκόπιμη δραστηριότητα ή παρέμβαση σχεδιασμένη έτσι ώστε να επιτευχθεί λειτουργικά το αποτέλεσμα το οποίο προάγει την υγεία ή τη πρόληψη ενός τραυματισμού ή αναπηρίας  και κατά συνέπεια που αναπτύσσει, βελτιώνει, διατηρεί ή επαναφέρει το υψηλότερο επίπεδο ανεξαρτησίας.

Εργοθεραπευτής
Εργοθεραπευτής

Συνοψίζοντας, ο εργοθεραπευτής μέσω της εργοθεραπείας βελτιώνει δεξιότητες ατόμων με δυσλειτουργία σε τομείς που αφορούν:

  1. Την αυτοεξυπηρέτηση του ατόμου
  2. Τη παραγωγικότητα του ατόμου
  3. Τις αισθητηριακές δεξιότητες του ατόμου
  4. Τη συμπεριφορά και κοινωνικοποίηση του ατόμου
  5. Τις γνωστικές δεξιότητες του ατόμου
  6. Την κινητικότητα του ατόμου

 

Your health is always our priority. Check our services for more information

Useful Links

Subscribe Now

Don’t miss our future updates! Get Subscribed Today!

Translate »