Καρδιοχειρουργός

Καρδιοχειρουργός είναι ο γιατρός που πραγματοποιεί χειρουργικές επεμβάσεις στην καρδιά και στα κύρια αιμοφόρα αγγεία γύρων από αυτήν. Αξίζει να γίνει μια σημαντική διευκρίνιση: οι καρδιοχειρουργοί δεν είναι καρδιολόγοι και το αντίθετο. Θα πρέπει ένας καρδιολόγος να παραπέμψει κάποιον ασθενή σε καρδιοχειρουργό όταν φυσικά υπάρχει ανάγκη για τον λόγο ότι οι περισσότεροι καρδιολόγοι δεν κάνουν καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις.

Καρδιοχειρουργός
Καρδιοχειρουργός

Τι κάνει ένας καρδιοχειρουργός;

Ένας καρδιοχειρουργός μπορεί να πραγματοποιήσει κάποια χειρουργική επέμβαση στη καρδιά, των πνευμονική φλέβα, την αορτή και άλλες σημαντικές δομές που φυσικά σχετίζονται με την καρδιά και την υγεία της. Τις περισσότερες φορές δεν διαγιγνώσκουν παθήσεις της καρδιάς. Πριν γίνει επίσκεψη σε ένα καρδιοχειρουργό θα πρέπει να έχετε διάγνωση από καρδιολόγο. Τέλος ένας καρδιοχειρουργός θα παρακολουθήσει της κατάστασή σας αμέσως μετά την επέμβαση. Ωστόσο μετά της ανάρρωση σας τη σκυτάλη θα ξανά πάρει ο προσωπικός σας καρδιολόγος.  

Your health is always our priority. Check our services for more information

Useful Links

Subscribe Now

Don’t miss our future updates! Get Subscribed Today!

Translate »